تلفن: ‎۰۲۱- ۸۶۰۸ ۴۹۸۸
نمابر: ‎۰۲۱- ۸۹۷۸ ۵۹۴۶
رایانامه: infocahroba.net

نشانی: تهران، خیابان گاندی جنوبی، خیابان شانزدهم، پلاک ۹، واحد ۶
کد پستی: ۱۵۱۷۹۱۶۱۱۹